Your search results

Om norhjem administration a/s

Selskabsoplysninger

norhjem administration a/s
Alexander Foss Gade 13, 3. th.
9000 Aalborg

info@norhjem.dk

Telefon: 98 17 17 27
CVR-nr.: 37866970

Ejerforhold

FTN Invest ApS
Viga RE Management ApS
Elefsen Invest ApS

Hovedbank

Spar Nord Bank
Storkundeafdelingen
Skelagervej 15
9000 Aalborg

Revisor

Deloitte, statsautoriseret revisionspartnerselskab
Gøteborgvej 18
9200 Aalborg SV

Advokat

NORDEN ADVOKATFIRMA
Gøteborgvej 18
9200 Aalborg SV

Forretningsgrundlag og
vision

norhjem administrations forretningsgrundlag er udlejning og administration af alle typer boliger.
norhjem administrations vision er at være den foretrukne privatejede udbyder af boliger i hele landet. Visionen realiseres bl.a. ved at tilbyde moderne og centralt beliggende lejligheder, alle med eget køkken og bad.

norhjem administrations er en servicevirksomhed og vores væsentligste aktiv er vores kunder – vores lejere. Lejerservice står derfor højt på dagsordenen hos norhjem administration og vi tilstræber til stadighed at yde den bedst mulige service fra første kontakt med en potentiel lejer til lejer igen er fraflyttet vores lejligheder. Dette gælder såvel i administrationen som ude i vores ejendomme. Vi går derfor imod strømmen og insourcer så mange opgaver som muligt. Dette for at sikre ensartet kvalitet i alt vi laver – og for at minimere risikoen for fejl i forhold til vores lejere.

Historie

norhjem administration a/s blev stiftet i 2016 i forbindelse med, at UNGBO DANMARK, Holding A/S solgte en portefølje af studiebolig til Sampension KP Danmark. Sammen med salget blev der indgået aftale om forsat, at varetage administration og viceværtservice for porteføljen. Alle medarbejdere og andre administration- og viceværtserviceaftaler blev derfor flyttet til norhjem administration a/s. Ejerforhold bestod dengang af UNGBO DANMARK, Holding A/S med 60%, FTN Invest ApS med 20% og Elefsen Invest ApS med 20%.

Dette blev ændret pr. 1. januar 2023, hvor UNGBO DANMARK, Holding A/S solgte deres andel således FTN Invest ApS og Elefsen Invest ApS ejede 50% hver.

Med virkning pr. 1. juli 2023 har det igen ændret sig, således FTN Invest ApS og Elefsen Invest ApS fremover hver ejer 25%, mens Viga RE Management ApS har overtaget 50%.

I løbet af det seneste halvandet år er Viga RE vokset sig til vores største kunde og det giver derfor god synergi for begge parter at forsætte rejsen sammen.

Siden norhjem administration a/s blev stiftet i 2016, er vi gået fra at varetage administration og viceværtservice for knap 800 lejemål til i dag at 2.500 lejemål fordelt på 45 kunder. Vi har 20 medarbejdere lokaliseret i Aalborg, Aarhus, Odense, Roskilde og København.

norhjem administration a/s er medejer af centeradministratoren SC Administrator, som står administration af 3 butikscentre lokaliseret i Jylland og på Sjælland.

Kontakt os

Sammenlign boliger