Your search results

Fraflytning/opsigelse

Opsigelsesblanket

For at opsige din lejlighed skal du sende en skriftlig opsigelse med din underskrift. Du kan finde en finde en blanket HER som du kan gøre brug af. Du modtager en bekræftelse via e-mail senest i starten af måneden efter vi har modtaget din opsigelse. Det er din bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.

Tidsfrister

En opsigelse er gældende fra den dato den er modtaget på kontoret, med underskrift fra alle personer på lejekontrakten.

Fraflytning, evt. genudlejning før tid

Du skal i henhold til din lejekontrakt § 11 fraflytte lejligheden 14 dage før frigørelsesdatoen, således lejligheden kan blive istandsat til ny lejer. Hvis du bliver boende i din opsigelsesperiode vil fraflytningen skulle ske 14 dage før udløb af denne.

Har du ønsket genudlejning før tid, fordi du eksempelvis flytter midt i din opsigelsesperiode, vil vi forsøge dette således, at du kan blive frigjort af lejligheden før tid. Vi kan dog ikke garantere at dette lykkedes.

Forudbetalt husleje – anvendes til husleje i opsigelsesperioden

Den forudbetalte husleje, du indbetalte da du flyttede ind, kan bruges i opsigelsesperioden til at dække husleje, således der kun skal indbetales forbrug.

Istandsættelse af lejlighed

Istandsættelsen omfatter maling af lejligheden, gulvbehandling samt rengøring af lejligheden. Derudover kan der være udskiftning af ting som er gået i stykker i lejligheden.

Du må gerne stå for istandsættelsen selv, det skal blot være udført inden flyttesynet af lejligheden. Det skal desuden være udført håndværksmæssigt korrekt og du skal benytte de korrekte materialer. Ellers vil arbejdet ikke blive godkendt ved flyttesynet.

Hvis du selv vælger at male lejligheden, skal følgende malerkoder benyttes hvis du bor i en af følgende ejendomme:

Maglehøjen 10, Roskilde

Rampelyset 1, Roskilde

Sømoseparken 78, Ballerup

Sømoseparken 78 A+B, Ballerup

Stærevej 66, København NV.

Holmbladsgade 70C, København S.

Amagerbrogade 268, København S.

Loft og vægge:

Glans 7 Ral 9010.

Bemærk:

Farven skal blandes på en glans A, da farvekoden kan afvige fra farvekode ral 9010, når den bliver lavet på en ren hvid.

De fleste byggemarkeder laver ral 9010 på en ren hvid maling, så det anbefales derfor at gå til en farvehandler.

Træværk:

Glans 40 ral 9010

Hvis der er ting som ikke er istandsat i lejligheden, ved flyttesynet, sætter vi håndværkere eller den driftsansvarlige på opgaven for lejers regning.

Fraflytningssyn

I bekræftelsesbrevet på din opsigelse er der afsat tid for flyttesyn. I de fleste tilfælde vil det ikke være muligt, at flytte denne aftale. Det skyldes at ejendomsinspektørens kalender som regel er booket op på flyttesynsdagene. Der udføres flyttesyn 2-3 dage om måneden.

Ved flyttesynet gennemgås lejligheden for hvad der skal istandsættes og om det er lejer eller udlejer som skal betale for istandsættelsen.

Har du ikke selv mulighed for at deltage i flyttesynet, kan du sende en med en fuldmagt, som således kan aflevere lejligheden på dine vegne. Hvis ikke du deltager, fremsendes flyttesynsrapporten pr. mail hurtigst muligt efter flyttesynet er afholdt.

Flytteopgørelse

Vi bestræber os på at fremsende flytteopgørelsen inden for 4-6 uger efter flyttesynet. I enkelte tilfælde kan der gå længere tid, hvis der f.eks. er lang leveringstid på materiale til istandsættelsen.

På flytteopgørelsen fremgår depositum og forudbetalt husleje som tilgodehavende beløb.

Herfra fratrækkes husleje som er betalt af den forudbetalte husleje, husleje inkl. forbrugsrestancer, istandsættelsesomkostninger og hensatte beløb til forbrugsregnskaber.

Flytteopgørelsen udbetales førstkommende fredag efter udsendelsen af flytteopgørelsen. Beløbet vil inden for 1-2 bankdage stå på din konto.

Kontakt os

Sammenlign boliger