Your search results

Lejerservice

Hvordan du lejer en lejlighed hos norhjem administration a/s, afhænger af hvilken ejendom der er tale om.

Vores lejligheder i København og Ballerup udlejes gennem Kollegiernes Kontor i København. Du kan tilmelde dig ventelisten på deres hjemmeside: kollegierneskontor.dk.

Vores lejligheder i Roskilde udlejes gennem RIU Roskilde. Her kan du tilmelde dig ventelisten på deres hjemmeside: s.dk/studiebolig.

Vores lejligheder i Odense, Aarhus, Randers og Aalborg udlejes efter ”først til mølle” princippet. Her har vi ikke nogen venteliste.

Fremvisning

For fremvisning af vores lejligheder i Odense, skal du kontakte vores vicevært Jørgen Vejsholt på tlf. 30 18 03 47 mellem kl. 17.00-18.00 på hverdage.

For fremvisning af vores lejligheder i Aarhus og Randers, skal du kontakte vores vicevært Niels Andersen på tlf. 30 18 03 45 mellem kl. 7.00-15.00 på hverdage.

For fremvisning af vores lejligheder på Sjælland og i Aalborg skal du kontakte vores udlejningsafdeling på tlf. 96 46 02 55 på hverdage i tidsrummet kl. 8.30-16.00 mandag til torsdag og kl. 8.30-15.00 fredag.

Studieboliger

En del af vores lejligheder på Sjælland er studieboliger, du skal derfor kunne fremvise dokumentation for, at du er under uddannelse. Hvis man er et par, der skal dele en lejlighed, er det nok at den ene part er under uddannelse. Studiedokumentation kan være kopi af studiekort, kopi af optagelses brev fra uddannelsen eller kopi af elev- eller lærlingekontrakt.

Lejekontrakt

Hvis du har fået en lejlighed hos os gennem Kollegiernes Kontor i København, eller RIU Roskilde, modtager vi dine oplysninger fra dem. Vi tjekker herefter, om du er registret som dårlig betaler hos RKI. Er dette tilfældet kan du ikke få en lejlighed hos os, og du får din plads tilbage på ventelisten.

Vi fremsender lejekontrakten til dig pr. mail, sammen med husorden og følgebrev bestående af fortrydelsesret, tilmelding til betalingsservice og indbetalingskort.

Du vil herefter have op til 5 hverdage, afhængig af hvor lang tid der er til indflytning, til at få returneret lejekontrakten, indbetale depositum, forudbetalt husleje og første hele eller halve måneds husleje samt studiedokumentation, hvis lejligheden er en studiebolig.

Når vi har modtaget det hele, sender vi kontrakten retur til dig, med vores underskrift.

Dokumentation for betaling

Du skal fremsende dokumentation for betalingen af depositum, forudbetalt husleje samt første hele eller halve måneds husleje. Man kan enten bestille en kvittering, når man betaler indbetalingskortet i sin netbank, eller tage en Print Screen af overførslen fra sin netbank og sende dette.


Når du flytter ind

Tidspunkt for indflytning

Du har ret til, at få udleveret din nøgle kl. 12, den første hverdag efter overtagelsesdatoen. Såfremt overtagelsesdatoen falder i en weekend eller på en helligdag, vil det derfor først være mulig at få nøgler til lejligheden først kommende hverdag.

Udlevering af nøgler

For at få udleveret nøgler til lejligheder i Odense, skal du kontakte vores vicevært Jørgen Vejsholt på tlf. 30 18 03 47 mellem kl. 17-18 på hverdage for at aftale en tid.

For at få udleveret nøgler til lejligheder i Aarhus og Randers, skal du kontakte vores vicevært Niels Andersen på tlf. 30 18 03 45 mellem kl. 7-15 på hverdage for at aftale en tid.

For at få udleveret nøgler i resten af landet, vil du modtage en mail med dato og tidspunkt for indflytnings syn ca 1 uge inden indflytning. Du behøver altså ikke selv foretage dig yderligere før du hører fra os. 

Indflytningssyn

Når man får udleveret nøgler til lejligheden, skal der laves et indflytningssyn. Her gennemgås lejligheden sammen med viceværten for at tjekke om lejligheden er, som det er aftalt i lejekontrakten, ny istandsat.

Fejl og mangler

Skulle du opdage evt. fejl og mangler i lejligheden efter indflytningssynet, har du 14 dage til at lave en fejl og mangelliste. Denne liste skal sendes til kontoret i Aalborg. Den bedste måde er, at lave et tekst dokument, hvor punkterne skrives og så sættes billeder ind ved siden af. Herefter laves det til en PDF fil som sendes til ungbo@ungbodanmark.dk.

Udbedring af fejl og mangler sker snarest muligt efter modtagelsen af listen. Det er ikke alle punkter som bliver lavet. De punkter som ikke bliver lavet, hæfter man ikke for ved fraflytningen.

Rundvisning

Efter indflytningssynet får man en kort rundvisning af ejendommen og dets faciliteter

Når du er flyttet ind

Opkrævning af husleje

Husleje mv. opkræves via Nets. Du skal tilmelde dig Nets betalingsservice således, at huslejen bliver betalt rettidig og med det korrekte beløb. Det kan enten gøres via netbank eller ved udfyldelse af tilmeldingsskemaet du har fået udleveret sammen med lejekontrakten.

Hvad er omfattet

I alle vores ejendommen betaler man a´conto vand og a´conto varme sammen med huslejen.

Desuden betales der følgende i følgende ejendomme:

A´ conto el betales i:

Stærevej 66, København NV

Amagerbrogade 268, København S

Antenne betales i:

Maglehøjen 10, Roskilde

Sømoseparken 78, Ballerup

Stærevej 66, København NV

Holmbladsgade 70C, København S

Amagerbrogade 268, København S

H. N. Clausens Gade 21, Aarhus C

Internet betales i:

Maglehøjen 10, Roskilde

Sømoseparken 78, Ballerup

Holmbladsgade 70C, København S

Amagerbrogade 268, København S

Forbrug

Afregning af el, vand og varme, hvor det betales til os, sker en gang om året.

For ejendommene på Sjælland, Odense og Randers løber perioden 01.01 – 31.12. Afregningen fremsendes inden udgangen af April.

For ejendommene i Aarhus løber perioden 01.07 – 30.06. Afregningen sker inden udgangen af oktober.

For ejendommen i Aalborg løber perioden 01.06 – 31.05. Afregningen sker inden udgangen af september.

Eget forbrug

Forbruget opgøres efter individuelle målere. Disse er placeret enten i lejligheden, udenfor lejligheden eller i kælderen.

Praktisk information om ejendommen

Er du lige flyttet ind i en af vores ejendomme, kan du her hente en PDF med praktisk information angående lejemålet og forholdene omkring det.

Albanigade 23, Odense C

Amagerbrogade 268, København S

Bissensgade 12, Aarhus C

H. N. Clausens Gade 21, Aarhus C

Holmbladsgade 70C, København S.

Maglehøjen 10, Roskilde

Rampelyset 1, Roskilde

Stærevej 66, København NV

Sømoseparken 78, Ballerup

Vesterå 23, Aalborg C

Østervold 3, Randers

Fremleje

Der er i visse tilfælde tilladt, f.eks i forbindelse med studieophold i udlandet, at fremleje sin lejlighed. Det kræver dog i hvert tilfælde, særlig tilladelse.

I alle tilfælde vil det kræve at vi får en kopi af fremlejekontrakten, dokumentation på din udveksling og bor du i en bolig med studiekrav, skal vi ligeledes have dokumentation for at fremlejetageren er under uddannelse.

Derfor, hvis du går med ønsker om at fremleje din lejlighed i en kortere periode, er du meget velkommen til at kontakte os.

Når du fremlejer din bolig, er det stadig dig der har det juridiske ansvar, jf din lejekontrakt, overfor os.

Det er aldrig tilladt at udleje sin bolig igennem f.eks AirBnb eller lign.

Fraflytning/opsigelse

Opsigelsesblanket

For at opsige din lejlighed skal du sende en skriftlig opsigelse med din underskrift. Du kan finde en finde en blanket HER som du kan gøre brug af. Du modtager en bekræftelse via e-mail senest i starten af måneden efter vi har modtaget din opsigelse. Det er din bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse.

Tidsfrister

En opsigelse er gældende fra den dato den er modtaget på kontoret, med underskrift fra alle personer på lejekontrakten.

Fraflytning, evt. genudlejning før tid

Du skal i henhold til din lejekontrakt § 11 fraflytte lejligheden 14 dage før frigørelsesdatoen, således lejligheden kan blive istandsat til ny lejer. Hvis du bliver boende i din opsigelsesperiode vil fraflytningen skulle ske 14 dage før udløb af denne.

Har du ønsket genudlejning før tid, fordi du eksempelvis flytter midt i din opsigelsesperiode, vil vi forsøge dette således, at du kan blive frigjort af lejligheden før tid. Vi kan dog ikke garantere at dette lykkedes.

Forudbetalt husleje – anvendes til husleje i opsigelsesperioden

Den forudbetalte husleje, du indbetalte da du flyttede ind, kan bruges i opsigelsesperioden til at dække husleje, således der kun skal indbetales forbrug.

Istandsættelse af lejlighed

Istandsættelsen omfatter maling af lejligheden, gulvbehandling samt rengøring af lejligheden. Derudover kan der være udskiftning af ting som er gået i stykker i lejligheden.

Du må gerne stå for istandsættelsen selv, det skal blot være udført inden flyttesynet af lejligheden. Det skal desuden være udført håndværksmæssigt korrekt og du skal benytte de korrekte materialer. Ellers vil arbejdet ikke blive godkendt ved flyttesynet.

Hvis du selv vælger at male lejligheden, skal følgende malerkoder benyttes hvis du bor i en af følgende ejendomme:

Maglehøjen 10, Roskilde

Rampelyset 1, Roskilde

Sømoseparken 78, Ballerup

Sømoseparken 78 A+B, Ballerup

Stærevej 66, København NV.

Holmbladsgade 70C, København S.

Amagerbrogade 268, København S.

Loft og vægge:

Glans 7 Ral 9010.

Bemærk:

Farven skal blandes på en glans A, da farvekoden kan afvige fra farvekode ral 9010, når den bliver lavet på en ren hvid.

De fleste byggemarkeder laver ral 9010 på en ren hvid maling, så det anbefales derfor at gå til en farvehandler.

Træværk:

Glans 40 ral 9010

Hvis der er ting som ikke er istandsat i lejligheden, ved flyttesynet, sætter vi håndværkere eller den driftsansvarlige på opgaven for lejers regning.

Fraflytningssyn

I bekræftelsesbrevet på din opsigelse er der afsat tid for flyttesyn. I de fleste tilfælde vil det ikke være muligt, at flytte denne aftale. Det skyldes at ejendomsinspektørens kalender som regel er booket op på flyttesynsdagene. Der udføres flyttesyn 2-3 dage om måneden.

Ved flyttesynet gennemgås lejligheden for hvad der skal istandsættes og om det er lejer eller udlejer som skal betale for istandsættelsen.

Har du ikke selv mulighed for at deltage i flyttesynet, kan du sende en med en fuldmagt, som således kan aflevere lejligheden på dine vegne. Hvis ikke du deltager, fremsendes flyttesynsrapporten pr. mail hurtigst muligt efter flyttesynet er afholdt.

Flytteopgørelse

Vi bestræber os på at fremsende flytteopgørelsen inden for 4-6 uger efter flyttesynet. I enkelte tilfælde kan der gå længere tid, hvis der f.eks. er lang leveringstid på materiale til istandsættelsen.

På flytteopgørelsen fremgår depositum og forudbetalt husleje som tilgodehavende beløb.

Herfra fratrækkes husleje som er betalt af den forudbetalte husleje, husleje inkl. forbrugsrestancer, istandsættelsesomkostninger og hensatte beløb til forbrugsregnskaber.

Flytteopgørelsen udbetales førstkommende fredag efter udsendelsen af flytteopgørelsen. Beløbet vil inden for 1-2 bankdage stå på din konto.

Tilmelding til Betalingsservice

Her har du mulighed for at tilmelde dig Betalingsservice hos Nets.

Ved at klikke på linket med den adresse du skal bo på under billedet, kommer du ind på en formular som ligner den på billedet.

Du får brug for dit Nem Id, Cpr nr, bankkontonummer samt det kundenummer der er angivet på dit girokort.

Nordjylland:

Bakkehusene 1 etape, Sæby

Kjellerupgade 29, Aalborg

Markedsgade 11-37, Hjørring 

Samsøgade 51-87

Schleppegrellsgade 75, Aalborg

Smedegade 1, Nørresundby

Tinghusgade 2, Nørresundby

Vesterå 23, Aalborg

Vestergade 1, Nørresundby

Vestergade 6, Nørresundby 

Torvegade 3, Nørresundby

Tranebærparken 1-61, Aalborg

Østergade 42, Nørresundby  

Østjylland:

Bissensgade 12 A+B, Aarhus C

Drewsensvej 10, Silkeborg

Drosbjerg 1-45, Viby J (ulige numre)

Drosbjerg 2-54, Viby J (lige numre

Engtoften 6, Viby J 

H.N. Clausens Gade 21, Aarhus C 

H.N. Clausens Gade 9-11, Aarhus C

Nørreport 6-8, Hammel  

Otto Ruds Gade 19, Aarhus N

Rosenvænget 15-41, Skødstrup

Sidesporet 6-20, Randers NØ 

Tofteparken 7-105, Beder

Østervold 3, Randers 

Sønderjylland:

Nørregade 22-24, Esbjerg

Fyn:

Albanigade 23, Odense 

Sjælland:

Amagerbrogade 268, København S 

Bispevej 1 A-C, København NV

Holmbladsgade 70C, København S 

Linde Alle 48, Vanløse

Maglehøjen 10, Roskilde

Messinavej 2-4, København S.

Rampelyset 1, Roskilde 

Stærevej 66, København NV 

Sømoseparken 78, Ballerup

Sømoseparken 78A+B, Ballerup

Teglholmsgade 36, København SV

Kontakt os

  • Søg

    Flere søgemuligheder

Sammenlign boliger