Avanceret søgning
Flere søgemuligheder
0 bolig(er) fundet
Your search results

Beregn boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud, som kan søges af alle, der bor i lejeboliger. Du er berettiget til boligstøtte hvis:

  • du bor fast i Danmark
  • benytter boligen til helårsbeboelse
  • boligen har køkken med indlagt vand og afløb til spildevand

Til beregningen af boligstøtte indgår:

  • husstandens samlede indkomst og formue
  • huslejens størrelse
  • størrelse på bolig
  • antallet af beboere i husstanden

Du kan ikke få boligstøtte til et enkelt værelse.

Kort sagt bliver din boligstøtte mindre, jo mere du tjener.

Boligstøtten beregnes ved at trække en del af din indkomst fra en del af din husleje. For ikke-pensionister er indkomstgrænsen på 12.342 kr. pr måned og 14.292 kr. pr. måned for pensionister. Ved indkomster over grænsen beregnes 18% (ikke-pensionister) og 22,5% (pensionister), som fratrækkes din endelige boligstøtte.

Børn
Ved børn i husstanden forhøjes indkomstgrænsen pr. barn med henholdsvis 3.250 kr. pr. måned (ikke-pensionister) og 3.767 kr. pr. måned (pensionister).

Formue
Udover indkomsten vil en formue på over 779.800 kr. for ikke-pensionister og 902.600 kr. for pensionister give en lavere boligstøtte. Dette gælder dog ikke pensionsformuer.

Vores beregning nedenfor inkluderer ikke formue.

Eksempel: En ikke-pensionist med en husstandsindkomst på 22.500 kr. Forskellen mellem indkomst og indkomstgrænsen i dette tilfælde er 10.158 kr. Heraf beregnes 18%, hvilket giver 1.828 kr., som fratrækkes 60% af huslejen (10.158/100*18).

Som udgangspunkt dækkes 60% af huslejen for ikke-pensionister og 75% for pensionister. Der er dog regler for hvor høj husleje der dækkes. For ikke-pensionister dækkes maks. 6.925 kr. pr. måned og for pensionister er maks. beløbet 8.016 kr. pr. måned.

En husstand kan højest modtage 3.654 kr. pr. måned for ikke-pensionister og 4.230 kr. pr. måned. Dette beløb hæves dog, hvis der er børn i husstanden.

For ikke-pensionister uden børn i husstanden gælder en maks. sats på 15% støtte, dvs. maks. 1.039 kr. pr. måned.

Uanset størrelse på boligen ydes der kun boligstøtte op til 65 m2 til en person i en husstand. Hvis der bor mere end en person i boligen, medregnes yderligere 20 m2 per person.

Det betyder, at hvis du bor alene i en bolig på 85 m2, reduceres huslejen til 65/85 af den oprindelige husleje. Hvorimod hvis du bor sammen med en anden beboer, vil hele huslejen bruges til beregning af boligstøtten.

Eksempel: En ikke-pensionist bor i en bolig på 85 m2 med en husleje på 7.500 kr. pr. måned. Her vil beregningen af boligstøtte blive baseret på en husleje på 5.735 kr. pr. måned (7500/85*65).

Antallet af personer i husstanden påvirker både det antal m2 som dækkes samt indkomstgrænsen og maks. ydelsen. Vi har dækket størrelsen og indkomstgrænsen i det ovenstående, men nedenfor kan du finde maks. boligstøtte for husstande med og uden børn.

Når du ikke er pensionist
Ingen børn:  1.039 kr. maks. pr. md.
1-3 børn: 3.654 kr. maks. pr. md.
4 børn eller flere: 4.568 kr. maks. pr. md.

Når du er førtidspensionist efter 2003
0-3 børn: 3.654 kr. maks. pr. md.
4 børn eller flere: 4.568 kr. maks. pr. md.

Når du er førtidspensionist før 2003 eller folkepensionist
0-3 børn: 4.230 kr. maks. pr. md.
4 børn eller flere: 5.288 kr. maks. pr. md.

Beregningen er vejledende og forudsætter en bolig på maks. 65m2 samt kun en voksen beboer uden børn.

Kontakt os

Sammenlign boliger